EcoAgtube – videos for agroecology and the environment

  • Contact us
  • support@ecoagtube.org

Araw ng magsasaka sa IRRI

  • 8 years ago
  • 18168 Views

Araw ng magsasaka sa IRRI: Mga iba't ibang problema ng lupa (Farmers' Field Day at IRRI), 28 February 2011.

Tema: Salin ng Kaalaman at teknolohiya, yamang--Aral para sa magsasaka (Theme: Transfer of knowledge and technologies to the farmers).

Himpilan (field station): Mga iba't ibang problema ng lupa (salinity and zinc deficiency)

Also see: http://irri.org/news-events/media-releases/irri-gives-top-rice-varietie…

or Signup to post comments

Top