EcoAgtube – videos for agroecology and the environment

  • Contact us
  • support@ecoagtube.org

Oomisha saliixa uumama Itiyoophiyyaatti – Faalama keemikaala midhaaniifi hir'ina oomishaa

  • 7 months ago
  • 277 Views

Oomisha saliixa uumama Itiyoophiyyaatti – Faalama keemikaala midhaaniifi hir'ina oomishaa (in Afaan Oromo)

or Signup to post comments

Top